فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 دو سیم‌ کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1200
 • 0.16
3,047,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 5710 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 5710 دو سيم کارت
 • 2.4
 • 3
 • 1450
 • 1.28
3,001,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا 216 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 216 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 2
 • 2.4
 • 0.16
1,603,000تومان 1,561,000 تومان

جزئیات محصول

42,000 تومان تخفیف
گوشی موبایل نوکیا 150 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 150 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1020
 • 0.04
1,599,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا 210 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 210 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 2
 • 2.4
 • 0.16
1,538,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2022 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2022 دو سیم‌ کارت
 • 1.77
 • 0
 • 800
 • 0.04
1,385,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2023 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2023 دو سیم‌ کارت
 • 1000
 • 0
 • 1.8
 • 0.04
1,296,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا 130 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 130 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 0
 • 1.8
 • 0.04
1,225,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا 110 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 110 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 800
 • 2
 • 1.77
 • 0.04
1,224,000تومان

جزئیات محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 125 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 125 دو سيم کارت
 • 2.4
 • 0
 • 1020
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) 3310 دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) 3310 دو سیم کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1200
 • 0.16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا C31 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا C31 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.75
 • 13
 • 5050
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 130 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 130 دو سيم کارت
 • 1.8
 • 0
 • 1020
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 8210 4G دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 8210 4G دو سيم کارت
 • 2.8
 • 3
 • 1450
 • 1.28
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 2660 Flip دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 2660 Flip دو سيم کارت
 • 2.8
 • 3
 • 1450
 • 1.28
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل 2022 110 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 2022 110 دو سیم‌ کارت
 • 1.77
 • 2
 • 1000
 • 0.32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 106 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 106 دو سیم‌ کارت
 • 1.8
 • 0
 • 1000
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 216 دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 216 دو سیم کارت
 • 2
 • 2.4
 • 1020
 • 0.16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

گوشی موبایل نوکیا 105 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 105 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 800
 • 0
 • 1.77
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول